Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida

VI förädlar, Förvaltar och utvecklar fastigheter

Celon har specialiserat sig på förädling, förvaltning och utveckling av olika typer av fastighetsobjekt. Vi förvärvar fastigheter, mark och byggrätter som blir färdiga bostäder eller byggklara tomter i Stockholmsregionen, och förvärv av större råvindar, lokaler och gårdshus som konverteras till exklusiva och attraktiva bostäder. 

Med interna starka finanser erbjuder vi totalentreprenad på våra projekt med helhetsansvar i hela processen. Inom ramen för vår verksamhet finns ett dotterbolag, Celon Entreprenad som har lång erfarenhet och stor kunskap inom byggbranschen. Med vårt byggbolag har vi full kontroll på hela byggprocessen och skapar en bättre styrning som resulterar i högklassig kvalitet och pålitlighet till kund.

Vår kompetens grundas i en mångårig erfarenhet av råvind- och lokalförädling och andra typer av byggnadsprojekt. Slutresultatet blir moderna och exklusiva bostäder på attraktiva lägen.

Vår vision är att bli det självklara valet vid förädling av olika typer av fastighetsobjekt i Stockholm. Det gäller främst förädling av fastigheter, mark, byggrätt, råvind, lokal och gårdshus som konverteras till attraktiva bostäder.

Läs mer om oss