351

Finns det mark eller en byggrätt att köpa?

Vår affärsidé består av att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt, däribland även mark och byggrätter. Vi utvecklar dessa objekt och levererar sedan till slutkund som nyckelfärdiga bostäder.

Värdet avgörs bland annat av läge, karaktär och storlek. Värdet påverkas även av detaljplanen som bland annat reglerar mark och byggrättens användningsområde samt största tillåtna storlek på byggnad.

Vi medverkar oftast genom hela processen, från befintlig byggrätt till färdig bostad och tar ett helhetsansvar över projektet, vilket underlättar och ger trygghet till kund. Det innebär att vi har ansvar för myndighetsprocesser som bl. a. ansökan för bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs för projektet.

Tidsramen för genomförandet av en mark eller byggrätt kan variera allt beroende på dess karaktär och storlek