154

Har er förening ett gårdshus som delvis står tomt eller disponeras som tvättstuga eller cykelförråd? Det kanske t. om finns ett större gårdshus som till viss del hyrs ut till någon slags av verksamhet.

Oavsett hur gårdshuset disponeras idag, så kan det vara ett strålande tillfälle att konvertera detta gårdshus till en eller flera attraktiva bostäder. Ytan i det större gårdshuset kan vara betydligt mer värd för föreningen som bostad och som en stor tillgång i er förening.

Vi hjälper er förening att friställa och omdisponera gårdsytan, samt genom hela processen; från befintligt gårdshus till färdiga lägenheter. Det innebär att vi har ansvar för myndighetsprocesser som bl.a. ansökan för bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs i samband med byggnationen. Vi tar helhetsansvar över byggentreprenaden samt utför eventuella tilläggstjänster i fastigheten som er förening önskar i samband med konverteringen av gårdshuset.

 


Har ni ett gårdshus till salu?

Vår affärsidé består av att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt bland annat större gårdshus som konverteras till attraktiva bostäder. Dessa vackra bostäder säljer vi sedan till slutkund. Det är inte bara råvindar och lokaler som kan vara väldigt värdefulla för er förening. De fristående gårdshusen innehar oftast ett stort värde. I samband med konverteringen av ett gårdshus öppnar sig ett utmärkt tillfälle att göra i ordning innergården, så som att byta gårdsbjälklag, anlägga ny sten och planteringar samt färdigställa nya uteplatser för föreningens medlemmar.

Tidsramen för genomförandet av en gårdshusförädling är varierande efter undertecknande av avtal, allt beroende på ytans karaktär och storlek.