Finns det kontors- eller affärslokaler i er fastighet som inte utnyttjas maximalt?

Det är vanligt att ytan står tom, är svår att hyra ut, ger dåliga intäkter eller att verksamheten är störande för de boende. Ytan i den större lokalen kan vara betydligt mer värd för föreningen som bostad och vara en enorm dold resurs för er förening.

Att konvertera en lokal till bostad är inte svårt, i alla fall inte om man vet hur man gör. Vi på Celon hjälper er genom hela processen, från befintlig lokal till färdig lägenhet. Det innebär att vi har ansvar för myndighetsprocesser som bl.a. ansökan för bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs i samband med byggnationen. Vi har helhetsansvar över byggentreprenaden samt att vi utför eventuella tilläggstjänster i fastigheten som er förening önskar i samband med konverteringen av lokalen.

 

Vill ni höra mer om att konvertera er lokal?

Vår affärsidé består av att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt bland annat större kontors- och affärslokaler som konverteras till attraktiva bostäder. Dessa vackra bostäder säljer vi sedan till slutkund. Lokalens värde avgörs av bland annat av adress, föreningens ekonomi, karaktär och storlek. Förutom den initiala köpeskillingen för lokalen erhåller föreningen ett ökat avgiftsunderlag och en värdehöjning av standarden på fastigheten. Uppfräschning av trapphus och entré kan vara arbeten som med fördel kan utföras samtidigt som lokalförädlingen. Slutresultatet blir lägre avgifter för medlemmarna samt ett ökat värde på bostadsrätterna i er förening.

Viktigast är dock inte köpeskillingen som föreningen erhåller för lokalen utan vad som blir över när tilläggskostnaderna som t.ex. trapphusmålningen är betalda. Här erbjuder Celon er förening en totalentreprenad på ett ekonomiskt, tryggt och flexibelt sätt.

Tidsramen för genomförandet av en lokalförädling är mellan 2-6 månader efter undertecknande av avtal, allt beroende på ytans karaktär och storlek.