148

Finns det en oinredd råvind i er fastighet?

Många föreningar utnyttjar nämligen inte sin råvind på ett effektivt sätt. Om er råvind idag används som t. ex. torkvind eller förråd, så finns det stora möjligheter att bygga om den ofta oisolerade och dragiga vinden till fantastiska vindsvåningar. Ytan på er råvind kan vara betydligt mer värd som bostad och vara en enorm dold resurs för er förening.

Att inreda en råvind är ett komplicerat projekt med många juridiska och tekniska fallgropar. Vi på Celon hjälper er genom hela processen; från råvind till färdig vindsvåning. Det innebär att vi tar ansvar för myndighetsprocesser som bl. a. ansökan för bygglov och andra nödvändiga tillstånd som krävs i samband med byggnationen. Vi har helhetsansvar över byggentreprenaden samt att vi utför eventuella tilläggstjänster i fastigheten som er förening önskar i samband med en förädling av er råvind.

 

Funderar ni på att sälja er råvind?

Vår affärsidé består framförallt av att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt, speciellt större råvindar som konverteras till attraktiva vindsvåningar. Dessa vackra bostäder säljer vi sedan till slutkund. Råvindens värde avgörs bland annat av adress, föreningens ekonomi, vindens karaktär och storlek. Förutom den initiala köpeskillingen för råvinden erhåller föreningen ett ökat avgiftsunderlag och en värdehöjning av standarden på fastigheten.
Vanligtvis minskar även energikostnaderna i föreningen efter en råvindsförädling, då vinden blir bättre isolerad. Samtidigt kan det bli aktuellt med t.ex. installation eller renovering av hiss, uppfräschning av trapphus och flytt av eventuella förråd. Om det finns behov av ytterligare underhåll av er fastighet, så är det en stor fördel om det sker samtidigt. Slutresultatet med en råvindsförädling blir lägre avgifter för medlemmarna samt ett ökat värde på bostadsrätterna i er förening.

Viktigast är dock inte köpeskillingen föreningen erhåller för råvinden utan vad som blir över när följdkostnaderna som t. ex. hissrenovering och källararbeten är betalda. Här erbjuder Celon er förening en totalentreprenad på ett ekonomiskt, tryggt och flexibelt sätt.

Tidsramen för genomförandet från en råvind till en vindsförädling är mellan 8-12 månader efter undertecknande av avtal.