361

Celons verksamhet

Celon är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar alla typer av fastighetsprojekt i egen regi genom att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt.

Företaget skapades år 2009 genom att ägarna samlade mer än 10 års kompetens inom fastighetsutveckling under samma tak. Därmed sattes grunden till ett av Stockholms mest kompetenta bolag för fastighetsförädling.
Celon Entreprenad AB har helhetsansvaret och driver projekten från start till slut. Det ger bättre kontroll och flexibilitet genom hela processen och underlättar och ger trygghet till kunden.
Celon är ett ekonomiskt och tryggt bolag med interna starka finanser. Sedan förvärvet av byggbolaget Celon Entreprenad AB år 2011, har bolagets ekonomiska ställning stärkts ytterligare. Med en stark ekonomi och mycket god soliditet finns det väldigt bra förutsättningar att fortsätta utveckla bolaget framåt. Med tydlig strategi och långsiktig planering så kommer Celon fortsatt vara ett framgångsrikt företag. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi med en fördubbling av verksamheten som mål inom ett par år.