361

Vi tar ett helhetsansvar

Vi på Celon tar alltid ett helhetsansvar i våra projekt och via vårt dotterbolag, Celon Entreprenad, hjälper vi er genom hela processen; allt från projektering till färdigställande. Med hög kunskap och stort engagemang, står vi genomgående för kvalitet och pålitlighet.

Under projekteringen tar vi hand om samtliga handlingar som krävs

för de ansökningar som berör byggnationen t .ex. bygglov och bygganmälan. Vi använder oss endast av kunniga och erfarna arkitekter och konstruktörer som ser möjligheterna på varje projekts olika förutsättningar. Vårt team är väl sammansatt genom erfarenheter i tidigare projekt och vi lägger stor vikt på ett bra samarbete.

Under produktionen krävs stor yrkesskicklighet och noggrannhet för att uppnå toppresultat. Vi säkerställer de krav som finns bl. a. brand- och konstruktionskrav, för att uppnå ett godkänt slutbevis. Dessutom tar vi helhetsansvaret över all byggentreprenad samt eventuella tilläggstjänster som utförs i samband med en förädling.

Under hela processen arbetar vi med noggrann projektstyrning och kvalitetssäkring. Det är lätt för er förening att följa byggnationens gång, samtidigt som vi kontinuerligt informerar era medlemmar. Vi lämnar alltid garantier på alla våra utförda arbeten, för största möjliga trygghet. Vid efterfrågan har vi ett flertal referenser på tidigare objekt som vi gärna lämnar ut.